data recovery computer repairs isle of wight

Gwasanaethau i’r Cartref

Problemau technoleg gwybodaeth yn eich cartref? Cyfrifiadur yn araf? Ar fin lluchio’r cwbl trwy’r ffenest? Cysylltwch â Chyfrifiaduron y Garth. Efallai y gallwn eich helpu.

I gwsmeriaid o fewn ychydig filltiroedd i Fangor gallwn gynnig gwasanaeth ‘ymgodi a dychwelyd’. Byddwn yn casglu’r cyfrifiadur ac yn ei ddychwelyd ar ôl ei drwsio.

Rydym hefyd yn gallu:

Gwella derbyniad Wi-Fi

Cyflenwi a gosod camerau CCTV

Achub data o hen gyfrifiaduron

A llawer, llawer mwy.

Cysylltwch i weld os gallwn eich helpu.

62 Ffordd Garth Uchaf
Bangor
Gwynedd
LL57 2SS

Ffon: 0777 6132277

Back to Top