Gwasanaethau i Fusnes

Mae Cyfrifiaduron y Garth yn cynnig ystod eang o wasanaethau cefnogi TG i fusnesau, yn cynnwys:

  • Diweddaru sustemau TG sydd eisoes yn bodoli
  • Rhwydweithio
  • Sustemau ‘cefn swyddfa’
  • Cymorth ar eich safle
  • Adferu data
  • Meddalwedd pwrpasol

Mae Huw, perchennog Cyfrifiaduron y Garth, yn Weinyddwr Sustemau profiadol. Fel prif beiriannydd TG Coleg Meirion Dwyfor, rhan o Grwp Llandrillo Menai, roedd Huw yn gyfrifol am gyflenwi gwasanaeth TG i dros 2500 o staff a myfyrwyr. Roedd sustem TG y coleg yn cwmpasu 5 campws, 60 gweinydd, dros 750 o gyfrifiaduron ‘pen-bwrdd’, 60 o argraffwyr a sustem ffon VOIP.

Os hoffech drafod unrhyw ran o’ch gofynion TG cysylltwch â ni.

Gwefannau a Sustemau Ar-lein

Gyda dros 120 o wefannau wedi eu cwblhau mae gennym ni’r profiad i’ch helpu gyda mwy neu lai unrhyw beth ynghlwm a’r we.

Rydym wedi datblygu pob math o wefannau, o rhai eithriadol syml i fynnu at safleoedd cymhleth gyda channoedd o dudalennau cynnwys. Cysylltwch i drafod eich anghenion.

62 Ffordd Garth Uchaf
Bangor
Gwynedd
LL57 2SS

Ffon: 0777 6132277

Back to Top