Gwasanaethau Ymgynghori

Mae busnesau blaengar ar draws y byd yn fwyfwy droi at feddalwedd ‘Cod Agored’ er mwyn cynyddu hyblygrwydd a lleihau costau busnes. Mae meddalwedd Cod Agored yn cynnig nifer o fanteision i fusnesau:

  • Arbedion ariannol sylweddol
  • Rhyddid rhag ‘vendor lock-in’
  • Hyblygrwydd gyda defnydd meddalwedd
  • Y gallu i addasu meddalwedd.

Mae rhai o gwmnïau enwocaf y byd yn rhedeg bron a bod yn gyfan gwbl ar feddalwedd cod agored. Er enghraifft:

  • Google
  • Facebook
  • Twitter
  • Amazon

Ymysg y cwmnïau a sefydliadau byd enwog sy’n defnyddio meddalwedd Cod Agored ydi Ford, y BBC, Audi, Sony, Disney, CNN a NASA.

Os mae meddalwedd Cod Agored yn ddigon da i’r cwmnïau anferth yma dychmygwch beth gall yr un dechnoleg wneud ar gyfer eich busnes chi. Cysylltwch i ddarganfod mwy.

62 Ffordd Garth Uchaf
Bangor
Gwynedd
LL57 2SS

Ffon: 0777 6132277

Back to Top